Dialcorp, s.r.o.

U Stadionu 1555, 516 01 Rychnov n. Kn., tel.: 494 533 803


 
U Stadionu 1555, 516 01 Rychnov n. Kn.
+420 494 539 881

Vítejte na našich nových webových stránkách. 

  

 

Obezita: Téma světového dne ledvin 2017

Podle posledních dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému poškození ledvin. Statistiky hovoří jasně, vědecké výzkumy taktéž. Obezita je jednou z nejzhoubnějších nemocí naší doby. Ač si mnoho lidí tento problém plně neuvědomuje, obezita je vážná nemoc, která sebou nese další zdravotní komplikace, mezi které mimo jiné patří vysoké riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin. Ledviny mohou být díky obezitě nenávratně poškozeny. Obezita může působit buď přímo, prostřednictvím zmnožení tukové tkáně v ledvinách, nebo nepřímo, např. díky hyper- tenzi nebo diabetu, které vznikají v důsledku obezity. Obezita zvyšuje riziko rychlé ztráty funkce ledvin, a to zejména u starších pacientů.

Rozsáhlá studie zkoumala údaje více než 3 milionů amerických veteránů, jejichž průměrný věk činil 60 let. Pacienti byli průměrně sledováni po dobu téměř 7 let. BMI (index tělesné hmotnosti) 30 a více byl spojen s rychlou ztrátou funkce ledvin u pacientů s odhadem glomerulární filtrace nejméně 60 ml/min/1,73 m2, což se výrazněji projevovalo u starších pacientů. Pacienti s BMI alespoň 25, ale nižším než 30 (nadváha) vykazovali nejnižší riziko rychlého poklesu funkce ledvin.

Podle nejnovějších předpokladů do roku 2025 postihne obezita 18 % mužů a více než 21 % žen na celém světě a těžká obezita ovlivní 6 % všech mužů a 9 % všech žen. U lidí trpících nadváhou nebo těch, kteří jsou obézní, existuje dvou až sedmkrát vyšší šance vzniku konečné fáze renálního onemocnění v porovnání s osobami s normální váhou. Stejně tak se u obézních lidí častěji vyskytuje akutní poškození ledvin, tedy závažný stav, který se rozvíjí náhle a může způsobit dlouhodobé následky s celoživotními problémy.

Dobrou zprávou je, že jak obezitě, tak i chronickému onemocnění ledvin můžeme do značné míry předejít. Snížením tělesné hmotnosti můžete zlepšit mnohem více než jen svou postavu. S poklesem tělesné hmotnosti se často zlepší krevní tlak, lépe se kontroluje cukrovka a sníží i zatížení ledvin. Zhubnutím navíc můžete upravit také zvýšený cholesterol, ulevit svým kloubům, snížit riziko některých zhoubných nádorů, ztučnění jater, nemocí žlučníku nebo se zbavit spánkové apnoe.

Světový den ledvin

Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologícká společnost letos vyhlásily již 12. ročník Světového dne ledvin (dále SDL). V letošním roce připadl na 9.3. a byl zaměřen na onemocnění ledvin a obezitu. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2014 trpí nadváhou na celém světě 2 miliardy dospělých a více jak 600 milionů z nich je obézních. Obezita sama o sobě výrazně zhoršuje zdravotní stav a je spojena s vysokými náklady na zdravotní péči. U jedinců s nadváhou nebo obezitou je přítomno 2x až 7x vyšší riziko vzniku ledvinného onemocnění a jeho postupu do nevratného selhání ledvin v porovnání s osobami s normální váhou. To je důvod, proč oboje výše uvedené mezinárodni organizace letos vyhlásily téma SDL: onemocnění ledvin a obezita.
Do SDL se zapojilo 9.3. i naše pracoviště Dialcorp s.r.o. v Praze 4, Ohradní ulici, které provozuje ambulance pro onemocnění ledvin a zabývá se léčbou selhání ledvin (dialýzou) již mnoho let.
Tento den probíhal pod záštitou zástupkyně starosty městské části Prahy 4, Mgr. Ivy Kotvové. Během celého dne nás navštívilo 76 občanů (22 mužů a 54 žen). Každý z nich byl dotázán na případný výskyt cukrovky, vysokého krevního tlaku. U všech bylo provedeno chemické vyšetření moče, změřen krevní tlak a stanovena hladina krevního cukru v krvi. Z výšky a váhy byl vypočítán BMI pro zjištění nadváhy a obezity. Všichni měli možnost konzultace s výživovou poradkyní I. Kramolišovou. U 30 z nich b yl zjištěn patologický nález při vyšetření moče a všichni byli objednáni k podrobnějšímu vyšetření do naší ambulance. Z těchto údajů vyplývá, že o onemocnění ledvin a obezity je mezi obyvateli Prahy 4 zájem a to může přispět k jeho včasnému odhalení a následné léčbě. Proto se domníváme, že i tento 12. ročník SDL splnil svůj účel.

MUDr. Ivan Petrů – lékař Dialcorp Praha

 

Světový den ledvin 9.3.2017 – odběr krve Světový den ledvin 9.3.2017 – MUDr. Satu Pešičková – vedoucí lékař Dialcorp Praha a Mgr. Iva Kotvová – místostarostka MČ Prahy 4 Světový den ledvin 9.3.2017 – Petra Votavová– vrchní sestra Dialcorp Praha a Mgr. Iva Kotvová – místostarostka MČ Prahy 4

Kontakty

Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o. Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o. Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o.
U Stadionu 1555, 516 01 Rychnov n.Kn. Ohradní 1368, 140 00 Praha 4 - Michle Huncovská 42, 060 01 Kežmarok - Slovenská republika
Tel.: 494 539 881 Tel./Fax: 241 410 472 Tel.: 0524685148, 00421524685148
Tel. ambulance: 494 539 885    
E-mail: dialcorp@dialcorp.cz    
Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Herout, Ph.D. Vedoucí lékař: MUDr. Satu Pešičková Ph.D. Vedoucí lékař: MUDr. Mgr. Katarína Javorská
Vrchní sestra: Miroslava Jabůrková Vrchní sestra: Petra Votavová Vrchní sestra: Mája Bílá
E-mail: miroslava.jaburkova@dialcorp.cz E-mail: petra.votavova@dialcorp.cz E-mail: mbila@dialcorp.sk
Tel.: +420 720 950 673 Tel.: +420 720 979 087 Tel.: +421 918 528 834

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu